Industrial Bearings Inc

All News

โครงสร้างพื้นฐานของแหวนแกว่ง
บอลสัมผัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแถวแรก ---- แถวเดี่ยวสี่จุดติดต่อลูกถ่วงน้ำหนักแบริ่งแหวนประกอบด้วยสองเผ่าพันธุ์องค์ประกอบขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา, แทร็กบอลรอบและการติดต่อสี่จุดสามารถทนต่อกองกำลังตามแนวแกนกองกำลังรัศมีและช่วงเวลาที่เอียง...
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ติดต่อ